Over Koningraad

Koningraad is sinds 1991 actief als bedrijfsadviesbureau in de zorgsector. In augustus 2013 is Koningraad gepositioneerd als adviesbureau in de zorg op het gebied van zelforganisatie.
Koningraad ziet in de zorg (VVT sector) op het gebied van zelforganisatie drie majeure ontwikkelingen: klanten gaan zelf meer regelen rond zorg; zorginstellingen decentraliseren hun regeltaken naar zorgteams en intensiever gebruik van zorgtechnologie (ehealth). Koningraad ziet een uitdaging in het vormgeven van deze drie ontwikkelingen: zelfzorg, zelfsturing en ehealth, in onderlinge samenhang.

Lees verder over de geschiedenis van Koningraad

Geschiedenis van Koningraad
In de periode 1990-1992 werden er in de zorgsector meerdere adviesbureau's opgericht om de lacune op te vullen, die was ontstaan door het wegvallen van de Procinciale Kruisverenigingen. Het was in die jaren in de 'mode' om te kiezen voor een naam eidigend op ..raad om de adviesfunctie van de bureau's te benadrukken. Brederaad ontleende haar naam aan de straat Bredewater, waar het kantoor stond in Zoetermeer en Gouweraad aan de vestigingsplaats Gouda.
Zoekend naar een naam eindigend op 'raad' werd in eerste instantie 'Honingraad' gevonden om de onderlinge samenwerking in de zorg te benadrukken. Honingraad werd al snel Koningraad om de centrale positie van de klant(=koning) benadrukken.
Koningraad werd in 1991 opgericht als adviesbureau, gespecialiseerd in Human Resources Management. Er speelden op dat moment in de zorg veel fusies, waarbij het zorgvuldig in elkaar schuiven van verschillende personele organisaties van cruciaal belang was. Vanaf 2001 is Koningraad gericht op transparantie: klantbereikbaarheid. Zorgorganisaties waren in omvang gegroeid en richtten een frontoffice in om de dagelijkse zorgvragen van vaak duizenden klanten te stroomlijnen en zo snel mogelijk te beantwoorden.


Omzetting Koningraad naar stichting in 2013

Stichting Koningraad
In augustus 2013 is Koningraad opnieuw gepositioneerd als adviesbureau in de zorg op het gebied van zelforganisatie. Daarbij is gekozen voor de stichtingsvorm, omdat deze rechtsvorm goed aansluit op de zelforganisatie-gedachte. Nieuwe innovatieve processen in de zorg zullen samen met zorgverleners en klanten moeten worden ontwikkeld.
Koningraad ziet in de zorg (VVT sector) majeure ontwikkelingen rond het thema zelforganisatie. klanten gaan zelf meer regelen rond zorg; zorginstellingen decentraliseren hun regeltaken naar zorgteams. Zelfsturende zorgteams, die het door decentralisatie in de eigen organisatie zwaarder krijgen dan ooit, moeten door zelforganisatie aan 'de klantkant' ontlast worden en niet verder belast. Een Intensiever gebruik van technologie, die processen 'regelarmer' maakt voor de betrokkenen (naast ehealth), is daarbij noodzakelijk maar blijft tot op heden uit.

Vanaf 2013 is Koningraad gericht op zelforganisatie.
Vanaf 2001 is Koningraad gericht op transparantie: klantbereikbaarheid.
Koningraad werd in 1991 opgericht als HRM adviesbureau.