eHealth Events

eHealth events in Q1 2016
Koningraad heeft een concept voor een Careserver ontwikkeld met daaraan gekoppeld Be-Sting, een nieuw open communicatieprotocol voor domoticatoepassingen. Met deze initiatieven wil Koningraad een bijdrage leveren aan het 'ontregelen' van eHealth. Het 'inregelen' van eHealth is nu erg intensief en maakt de inzet ervan duur, waardoor eHealth nu niet van de grond komt. Door de Careserever en Be-Sting wordt het plaatsen van eHealth-middelen minder complex en kan het inregelen door de gebruiker zelf plaatsvinden.Workshop 'Naar een universele open careserver'
Een Careserver regelt alle zorgelateerde data-, video- en voice-communicatie tussen huishoudens van zorgbehoevenden en de zorgverlening. De Careserver koppelt de opgebouwde contacthistorie in de afhandelingscontext aan centraal of decentraal opgeslagen zorgdossiers. Door het open karakter kan de server overweg met de protocollen van alle voorkomende perifere apparatuur, waaronder de protocollen van IP personenalarmapparatuur. De Careserver is aan de 'klantkant' een universele meldbank, die zowel intramuraal als extramuraal ingezet kan worden. De interface voor de zorgteams heeft uitgebreide routeringsmogelijkheden, die tegemoet komt aan alle denkbare eisen ten aanzien bereikbaarheid en continuÔteit.

         -    Naar het opgaveformulier


Twee andere eHealth initiatieven in voorbereiding
Koningraad is momenteel over het Be-Sting en KeyHold-initiatief in overleg met een aantal zorginstellingen en potentiŽle leveranciers. Bredere presentatie naar ander zorginstellingen en leveranciers, zal naar verwachting eind van het jaar plaatsvinden.
  -  Voor KeyHold zal dat een presentatie zijn aan geinteresseerde
     zorginstelingen.
  -  Voor Be-Sting worden naast grote zorginstellingen domotica-
     leveranciers benaderd, om het protocol verder te standaardiseren.

Naar de vorige bladzijde

                                    Workshops Zorginnovatie.