Kalender
Koningraad events in Q1 2016

Events, zoals workshops, rond de organisatie en innovatie van zorg en de organisatie van zorg worden georganiseerd in samenwerking met de ZAP-partners. Zap levert in workshops een gecombineerde inbreng op het gebied van organisatie, financiering, bedrijfseconomisch management en HRM, Dit geeft de mogelijkheid een integraal beeld van probleemanalyses en zo passend mogelijke oplossingen aan de orde te stellenZAP workshop Zorginnovatie
op vrijdag 25 maart 2016 van 16:00 -18:30 uur.

Koningraad participeert in oktober in een workshop van ZorgAdviesPartner. Tijdens de workshop de presentatie van een nieuw product rond zelforganisatie:

- het opbouwen van Zorgcommunities;

De door Koningraad ontwikkelde manual heet: ‘Ouderen langer thuis door Zorgcommunities’. Een zorgcommunity is een laag-intensieve organisatievorm voor het effectief inzetten van betaalde en vrijwillige dienstverlening bij zelfstandig wonende ouderen. Om de zorgketen rond een hulpbehoevende ouderen gesloten te krijgen, is er hulp van vele kanten nodig, te verlenen door mensen met onderling verschillende motivaties en mate van betrokkenheid.


         -    Naar het opgaveformulier

In voorbereiding:
ZAP workshop koppeling frontoffice met zorgcommunities
Convergentie tussen de frontoffices van zorginstellingen en zorgcommunities, ziet Koningraad als een noodzakelijke stap in de transitie rond het betrekken van de klant bij de zorg. Deze beweging sluit aan op een vergelijkbare trend in het bedrijfsleven. De potentie is het ontlasten van de indirecte organisatie van de zorginstelling.

         -   Voorintekenen
Volgende bladzijde

                                     eHealth events.