Nieuws van Koningraad
ZAP stimuleert het ondernemen in de zorg
ZorgAdviesPartner levert integraal bedrijfsadvies aan zorgondernemingen tegen de actuele achtergrond van een beweeglijke zorgmarkt. Nieuw overheidsbeleid heeft voor zorgondernemers onontkomenlijk gevolgen voor hun omzet, het dienstenpakket, de bedrijfsfinanciering en markttarieven. Voor slagvaardige ondernemers biedt deze markt mogelijkheden. ZorgAdviesPartner wil ondernemende slagkracht vergroten door het ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen, realtime bedrijfseconomische sturing, planmatig HR management in tijden van transitie en het ontwikkelen van een organisatie, waarbinnen klanten zelf meer regelen; regeltaken gedecentraliseerd worden naar zorgteams en er intensiever gebruik is van zorgtechnologie (ehealth). Verder lezen


Concept versie Handboek Zorgcommunities gedistribueerd
De door Koningraad ontwikkelde manual heet: ‘Ouderen langer thuis door Zorgcommunities’. Een zorgcommunity is een laag-intensieve organisatievorm voor het effectief inzetten van betaalde en vrijwillige dienstverlening bij zelfstandig wonende ouderen. Om de zorgketen rond een hulpbehoevende ouderenhuishouden gesloten te krijgen, is er hulp van vele kanten nodig, te verlenen door mensen met onderling verschillende motivaties en mate van betrokkenheid. Een community organisatievorm is daar geschikt voor. De manual is voor eerste commentaar in beperkte oplage verspreid. Reageer om vertrouwelijk mee te lezen


Managementstijl aanpassen met ontwikkelplanner
voor zorginstellingen in transitie
Bij grote transities, is eenheid van het uitgedragen beleid door managers van alle niveaus, belangrijk. Maar ook het op één lijn krijgen van de managementstijl, met wat het transitieproces op dat moment vraagt, is een belangrijke voorwaarde voor succes. Vorm (de management-stijl) en inhoud (beleid) moeten met elkaar kloppen, om een effectieve boodschap de organisatie in te zenden. Koningraad heeft een op de zorgsector toegespitste MD-tool ontwikkeld: de Managementstijl Ontwikkelplanner. Download de whitepaper over de tool


Koningraad heeft derde domotica-initiatief op de rit
Naast een concept voor een Careserver en Be-Sting, een nieuw open communicatieprotocol, introduceert Koningraad Key-Hold, een eenvoudige sleutelkluis met rolling codes. Met deze drie initiatieven wil Koningraad een bijdrage leveren aan het 'ontregelen' van eHealth. De inzet van eHealth genereert nu aanzienlijke indirecte activiteiten: voorlichting, plaatsing, aansluiting, instructie, facturering en storingsopvolging. Hierdoor komt eHealth nu niet van de grond. Door de Careserever en Be-Sting wordt het plaatsen van eHealth-middelen minder complex en kan het inregelen door de gebruiker zelf plaatsvinden. Naar de eHealth pagina