Nieuwsselectie
UAS-techniek bereikt markt met domotica-'alleskunner' van Avics
UAS staat voor Unattended Autonomous Surveillance, een door Vilans geteste techniek, waarvan de belofte van veiligheid, gecombineerd met privacy, al meer dan vijf jaar boven de markt hangt. Avics brengt de techniek nu op de markt op het zelfde moment als Dutch Domotics (zie de UAS sectie op de inspiratiepagina over Dutch Domotics).
Avics presenteert een domotica-alleskunner met meerdere sensoren en een spreekluisterverbinding. Door de sensoren opgevangen informatie, verlaat het huishouden niet, maar wordt door een microcomputer in het apparaat in onderlinge samenhang geÔnterpreteerd. De sensoren zijn instelbaar op zonering van de te bewaken ruimtes. Afhankelijk van de zorgcontext kunnen de alarmerings- en domotica-opvolgingsarrangementen variŽren, maar dat was altijd al een sterk punt van Avics.

Zie domotica van AVICS in actie.
Naar de site van Avics.
Naar de site van Dutch Domotics.


Harvard Bussines Review over noodzaak conflicten binnen teams
Bij goede samenwerking in een team horen conflicten en vooral een goede beheersing ervan. Het lentenummer van de Harvard Busines Review OnPoint is volledig aan teamsamenwerking gewijd. Het hoofdartikel "Want Collaboration?" stelt dat het eenzijdig streven naar harmonie en gemeenschappelijke doelstellingen, juist contraproductief kan werken binnen teams. Voor effectieve samenwerking moet iedereen zich realiseren dat conflicten natuurlijk en noodzakelijk zijn om samenwerkingsprocessen verder te brengen. Zelfsturing betekent dan dat conflicten voor iedereen binnen het team relevant zijn, welke dan ook, inclusief het oplossen ervan.
Verderop in het nummer zes misverstanden over teamsamenwerking, waarondert het idee dat door de teamomvang iets krapper te plannen dan nodig is, de productiviteit zou toenemen.

Verder lezen over het positieve effect van conflicten

nieuw managementboek stelt noodzaak concflicten centraal Het boek heet Six Simple Rules: How to Manage Complexity without Getting Complicated en is van twee adviseurs van de Boston Consulting Groep. Regel nummer twee handelt over vechters in de organisatie. De auteurs vinden conflicten zelf niet altijd een goed zaak, maar kunnen een teken zijn van samenwerking, die wordt afgedwongen in complexe situaties. Actoren die daarvoor hun nek uitsteken, de vechters, zijn in feite integratoren en dienen 'empowered' te worden.

Naar het artikel in de HBR
Naar een recensie van het boek "Six Simple Rules"Sofware voor koppeling frontoffice met klantcommunity
Convergentie tussen de frontoffices van zorginstellingen en zorgcommunities, ziet Koningraad als een noodzakelijke stap in de transitie rond het betrekken van de klant bij de zorg. Freshdesk is Amerikaanse commerciŽle software voor de afhandeling van klantvragen, die via verschillende kanalen kunnen binnenkomen. Het pakket kan de binnenkomende vragen in de organsatie uitzetten op basis van de vraaginhoud en probeert door feedback aan de afhandelaren, een zekere plezierfactor in te bouwen. Het pakket ademt customer intimacy uit en heeft nu een module voor het opzetten van in de frontoffice geÔntegreerde klantcommunities. Er is al een (bijna) Nederlandstalige site voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Naar de site van Freshdesk


Kan 'Circle Of 6' de sociale veiligheid binnen de thuiszorg vergroten?
Hoeveel handige apps, die de samenwerking bevorderen, moeten thuiszorgteams downloaden op hun mobiel? Circleof6 is een prijswinnende app, die preventief handelen bij een potentieel dreigende situatie, mogelijk maakt.
In de app creŽer je cirkels van teamleden. Je kunt ze vragen in de buurt te blijven, een interruptie te plegen door je te bellen of je op te komen halen om een urgente reden. Met twee aanslagen op het scherm weet de cirkel, wat je nodig hebt. De iconen op het scherm zijn nietzeggend, dus niemand vermoedt dat er hulp ingeroepen wordt.

Naar de site van 'Circle Of Six'     →  Verder lezen   1   2     3   >   van 3