Ondernemen in de zorg in de lift
ZAP stimuleert het ondernemen in de zorg
ZorgAdviesPartner levert integraal bedrijfsadvies aan zorgondernemingen tegen de actuele achtergrond van een zeer beweeglijke zorgmarkt.

  Binnen de care vertaalt nieuw overheidsbeleid zich het komende jaar in wetswijzigingen, die voor zorgondernemers onontkomenlijk gevolgen hebben voor
  -  de het genereren van omzetafspraken van voldoende omvang ,
  -  het dienstenpakket, en de diversificatie daarvan per gemeente,
  -  de bedrijfsfinanciering, door wijziging van voorschotregelingen,
  -  markttarieven waarvoor geleverd mag worden.
De opstapeling van wetswijzigingen legt het marktvoordeel bij slagvaardige ondernemers. ‘Business as usual’ leidt tot een neerwaartse spiraal van lagere omzet, gecombineerd met lagere marges.
  Binnen de cure speelt de ondernemingsdynamiek zich af binnen de klinieken. Klinieken hebben te maken met toenemende bemoeienissen van verzekeraars, aanscherping van vergoedingsregels, toenemende concurrentie en kritische klanten.
Voor klinieken liggen er kansen omdat cure-instellingen verder zullen moeten specialiseren om kosten te drukken en de kwaliteit te verhogen. Voorts vraagt de markt gaandeweg om een combinatieaanbod van care en cure. Het is de verwachting dat klinieken, zeker zij die samenwerking zoeken, sneller op de marktontwikkeling kunnen inspelen, dan de ziekenhuizen.

ZorgAdviesPartner wil ondernemende slagkracht zowel binnen de care als de cure vergroten. De markt biedt groeikansen aan zorgondernemers die hun organisatie snel ‘op orde hebben’, vanuit de verwachting dat niet alle zorgaanbieders er in zullen slagen tijdig een succesvolle transitie door te maken.
ZAP diensten
ZorgAdviesPartner komt met nieuwe invullingen op het gebied van financiering, businesscase-scenario's, budgetsturing, de opzet van een zorgorganisatie en HRM ten tijde van transitie:
•     multi-bron-financiering met daarbij passende rechtsvormen;
•     businesscases, inclusief risicoscenario's van bancair niveau;
•     real-time budgetsturing als de jaarlijks plancyclus door transities doorbroken wordt;
•     de opzet van regelarme zorgorganisaties.
Binnen de zelfstandige klinieken speelt het professionaliseren van HR beleid met als doel het verhogen van de kwaliteit bij gelijkblijvende kostenniveaus. ZorgAdviesPartner heeft specifiek voor de zelfstandige klinieken een CAO-scan ontwikkeld, een rekentool om snel zicht te krijgen op CAO-kostengevolgen van voorgenomen kwaliteitsbeleid en helpt bij implementering in de personele organisatie.
→ Verder lezen  1   2  >  van 2:  Initiatiefnemers ZAP